Kahepoolsed suhted

Ungari ja Eesti vahel valitsevad sõbralikud suhted ja Ungari on Eestile hea koostööpartner nii NATOs kui Euroopa Liidus. Ungari ja Eesti suhetes on olulisel kohal soome-ugri dimensioon. Ungari, Soome ja Eesti vahel toimub pidev koostöö toetamaks hõimurahvaste püüdlusi oma identiteedi säilitamiseks ja arendamiseks. Traditsiooniks on muutunud Eesti, Soome ja Ungari Venemaa suursaadikute, kes resideeruvad Venemaal, visiidid hõimualadele ja alates 2004. aastast on soome-ugri vabariike külastatud igal aastal.

Kultuuri- ja hariduskoostööl on Eesti ja Ungari suhetes alati oluline roll olnud. Alates 1990. a tegutseb Eestis Eesti-Ungari Selts. Eestis elavaid ungarlasi ühendab Mihály Munkácsy nimeline Eesti ungarlaste ühing, Tartus tegutseb Ungari Kultuuriselts UKS. Tallinnas paikneb ka Ungari kultuuriesindus, mis alustas oma tegevust septembris 1993, alates 22. veebruarist 2002 tegutseb see Ungari Kultuuriinstituudi nime all. 30. jaanuaril 2004 avas Ungari kultuuriminister István Hiller Tallinnas Toompeal Ungari Instituudi uued ruumid.

Eesti Instituudi Budapestis avas 1998. aasta veebruaris kultuuriminister Jaak Allik. Tegemist on ühega kahest Eesti kultuuriinstituudist välismaal, teine asub Helsingis. Eesti huviline saab instituudist vajaduse korral nii praktilisi nõuandeid Eestiga tutvumisel kui igakülgselt kultuuriinfot. Kevadeti toimuvad Budapestis instituudi korraldatavad Eesti päevad, mis kestavad üle nädala; näidatakse filme, korraldatakse kontserte, kirjandusüritusi, teatrietendusi jne.

Kaitsekoostöö on Eesti ja Ungari vahel viimastel aastatel kasvanud. 2010. a liitus Ungari NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsikeskusega, panustades keskuse eelarvesse ning saates oma esindaja Tallinnasse. Ungari panustab alates 2015. a Balti riikide õhuturbemissiooni. Ungari rotatsioonid toimusid 2015. ja 2017. a Leedus Šiauliais asuvast lennubaasist.

Eesti ja Ungari omavahelises kaubavahetuses on veel arenguruumi. 2022. aastal moodustas kaubavahetuskäive 0,3% kogu Eesti kaubavahetusest, andes riikide järjestuses 31. koha. Samas on Eesti eksport Ungarisse aasta-aastalt kasvanud ning moodustas 2022. aastal 62,4 miljonit eurot ehk 0,3% koguekspordist (37. ekspordipartner).

Ungari ja Eesti sõprussidemed kohalike omavalitsuste tasandil toimivad juba mitmeid aastaid. Partnerlus- ja koostööleping on sõlmitud järgmiste linnade vahel: Tartu ja Veszprémi, Pärnu ja Siófoki, Tallinn-Nõmme ja Szombathely, Rakvere ja Szolnoki ning Kose valla ja Ócsa linna vahel. Alates 2015 on sõpruslinnad Kõpu ja Iszkaszentgyörgy.

September 2023 seisuga elab rahvastikuregistri andmetel Ungaris 83 Eesti kodanikku.