Saatkonna töötajad

Kristi Karelsohn
Suursaadik

Kenneth Kopamees
Atašee

Reka Putnoky
Sekretär

Tiit Kivirand
tehnik-autojuht