Diplomaatiliste suhete ajalugu

Ungari tunnustas de jure Eesti iseseisvust 24. veebruaril 1921. Oma esimese saadiku Eestisse, Mihály Jungerti määras Ungari 1924. aastal. Aastail 1924–1928 resideeris Ungari saadik Tallinnas, kuid 1928. aastal kolis saatkond Helsingisse. 1940. aastal katkenud diplomaatilised sidemed taastati Eesti ja Ungari vahel 2. septembril 1991. Ungari määras oma suursaadiku Eestisse 10. detsembril 1991 (suursaadik resideeris Helsingis) ja Eesti lähetas Budapesti ajutise asjuri 1999. aasta juulis. Esimene pärast 1928. aastat taas Eestis resideeriv Ungari suursaadik oli Béla Jávorszky, kes esitas oma volikirja 1999. a septembris. Ungari Suursaatkond Eestis oli avatud 30. septembrist 1999 kuni 15. septembrini 2014. Alates samast kuupäevast jätkas Ungari Eesti katmist Helsingist. Suursaadik Kristof Forrai esitas volikirja president Toomas Hendrik Ilvesele 13. jaanuaril 2015. 1. augustist 2016 avas Ungari Tallinnas oma diplomaatilise esinduse Ungari kultuuriinstituudi ruumides, mis oli Ungari Helsinki saatkonna jurisdiktsiooni all (Office of the Embassy of Hungary in Tallinn). 2016-2018 oli Ungari saadik Eestis Vince Szalay-Bobrovniczky. Alates 23.09.2018 on Ungari suursaatkond Tallinnas taasavatud.

Eesti Vabariigi esimene suursaatkond Ungaris alustas tegevust 1999. aastal, kui ajutine asjur Lembit Luht andis Ungari välisministeeriumi Kesk-Euroopa osakonna peadirektorile György Vargale üle oma akrediteerimiskirja. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi suursaadikud Ungaris on olnud Toivo Tasa (1995–1999) ja Mart Laanemäe (1999–2001), kes resideerisid Viinis. Toivo Tasa oli aastatel 2001–2006 ka esimene alaliselt Budapestis resideeriv Eesti suursaadik, talle järgnes aastatel 2006–2010 Miko Haljas ning 2010–2014 Priit Pallum. Alates 30. septembrist 2014 resideeris P. Pallum Tallinnas. 2016-2018 oli suursaadikuks Viinis resideeriv Rein Oidekivi.

7.06.2018 tegi Vabariigi Valitsus otsuse taasavada Eesti suursaatkond Budapestis ning alates augustis 2018 tegutseb Budapestis taas Eesti saatkond. 3.10.2018 andis volikirja president János Áderile üle Eesti suursaadik Kristi Karelsohn, kes resideerib Budapestis.

Lisaks saatkonnale Budapestis esindab Eestit Ungaris alates 1995. a oktoobrist aupeakonsul Dr András Bereczki (Budapestis), kes töötab Budapesti ELTE Ülikoolis soome-ugri õppetooli vanemteadurina. Aupeakonsuli eestvedamisel käib Budapestis koos Ungari-Eesti selts.