Eesti aukonsul Serbias

Petar Rakočević

Sime Solaje 27a
11060 Belgrade
petar.rakocevic@mfa.ee

Konsulaarpiirkond: Serbia