Tõendid

Konsuli tõendid

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, tuginedes Eesti riiklike registrite andmetele või Eesti ametkondade eestikeelsetele dokumentidele, et tõendada Ungari ametiasutustele erinevaid andmeid.

Tõendada võib näiteks abieluvõimet, juhtimisõiguse olemasolu, kinnisvara olemasolu või selle puudumist Eestis, kodakondsuse puudumist vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest ja alusandmetest/alusdokumentidest.

Vajalikud dokumendid

  • avaldus allkirjastatult või digitaalselt allkirjastatult, milles on märgitud:

a) tellija ees-ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-posti, telefon;

b) millisele asutusele tõend esitatakse;

c) kelle kohta tõendit vajatakse;

d) milliseid andmeid tõend peaks sisaldama.

  • Eesti pass või ID-kaart, posti või e-posti teel koopia isikuandmetega leheküljest
  • riigilõiv

Posti või e-posti teel saadetud taotlusele lisage koopia internetipanga maksekviitungist või kirjutage avalduse pöördele makse sooritamise kuupäev ja kontoomaniku nimi.

Karistusregistri tõendeid väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel. Infopäring karistusregistrist enda kohta on kord aastas tasuta.

Tõendi saamiseks võib vajalikud dokumendid saatkonda:

  • saata e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile embassy.budapest@mfa.ee
  • saata posti teel aadressile Áldás utca 3, 1025, Budapest, Magyarország.
  • broneerida aeg konsuli vastuvõtule e-maili teel embassy.budapest@mfa.ee või telefonil +36 1 354 2570 ja tuua avaldus isiklikult kohale. Saatkonnas on võimalik riigilõivu tasuda pangakaardiga.

Lisainfo

Isikul on õigus tutvuda oma andmetega Eesti rahvastikuregistris või vaadata oma andmeid riigiportaalis www.eesti.ee e-teenuseid kasutades, identifitseerides end ID-kaardiga või internetipanga kaudu. Lapse andmete vaatamise õigus on tema hooldajal või eestkostjal, piiratud teovõimega täisealise isiku puhul eestkostjal. Samuti on igal inimesel õigus kehtestada oma andmetele juurdepääsupiirang. Rohkem infot leiad siit.