Eesti ja Ungari diplomaatilised suhted 100

EST / ENG / HUN

Ungari tunnustas Eesti Vabariiki de jure 24. veebruaril 1921. aastal, millega pandi alus Eesti ja Ungari diplomaatilisele suhtlusele.

Juubeliaastaks oleme koostanud Eesti ja Ungari suhete ajajoone. See on kronoloogiline ajalooliste fotode, dokumentide ja tekstide galerii, mis annab ülevaate kahe riigi vaheliste suhete erilistest ja olulistest hetkedest saja aasta vältel.

Fotoallkirja vaatamiseks mine kursoriga foto peale.

Head ajarännakut!

Eesti Vabariigi suursaatkond Budapestis

Eesti välisministeerium

Proloog
Eesti alade esimese gümnaasiumi asutamine István (Stefan) Bátory. Foto: Wikipedia István (Stefan) Bátory. Foto: Wikipedia
Ungari päritolu Poola kuningas István (Stefan) Bátory oli aastail 1582–1588 Liivimaa suurhertsog. Ta andis Valgale linnaõigused ja asutas 1583. aastal Tartus Eesti alade esimese gümnaasiumi – Tartu jesuiitide gümnaasiumi –, mida peetakse Tartu ülikooli eelkäijaks.
19. sajand
19. sajandi keskpaigas tekkis nii Eestis kui ka Ungaris huvi sugulaskeelte vastu ja algas hõimuliikumine Antal Reguly. Foto: Wikipedia Antal Reguly. Foto: Wikipedia
Selle käigus külastasid Eestit Ungari keeleteadlased Antal Reguly ja Pál Hunfalvy. Viimane osales Eesti esimesel üldlaulupeol 1869. aastal ja avaldas 1871. aastal sellest reisist raamatu. T. Béla Vikár tõlkis ungari keelde ühe laulu „Kalevipojast“. Eesti-Ungari kultuurisuhteid mõjutasid oluliselt Eesti keelemehed Mihkel Veske ja Karl August Hermann, 20. sajandi alguses ka Villem Ernits ja Julius Mark.
24.02.1918
Kuulutati välja iseseisev Eesti Vabariik Eesti iseseisvusmanifesti avalik ettelugemine Pärnu Endla teatri rõdult Foto: Pärnu Muuseumi kogu Eesti iseseisvusmanifesti avalik ettelugemine Pärnu Endla teatri rõdult Foto: Pärnu Muuseumi kogu
Päästekomitee algatusel koostati Eesti iseseisvusmanifest, mis 23. veebruaril 1918 Pärnus Endla teatri rõdult avalikult ette loeti. Järgmisel päeval, 24. veebruaril 1918 kuulutas Päästekomitee Eesti iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks.
16.11.1918
Ungari kuulutas välja vabariigi
Pärast Esimest maailmasõda lagunes Austria-Ungari kaksikmonarhia ning 16. novembril 1918 kuulutati välja Ungari Rahvavabariik. 1919. aasta märtsist juulini kehtis Ungaris kommunistlik režiim, 1920. aastal taastati Ungari kuningriik.
1919
Kirjanik ja ajakirjanik Eduard Vilde määrati esimeseks Eesti esindajaks Rootsi, Taani, Saksamaale ja Ungarisse Illustratsioon Romulus Tiituse ja Elem Treieri ühisest 1976. aasta väljaandest „Lõbus Vilde“. Foto: väljaandja kirjastus Kunst Tallinnas Illustratsioon Romulus Tiituse ja Elem Treieri ühisest 1976. aasta väljaandest „Lõbus Vilde“. Foto: väljaandja kirjastus Kunst Tallinnas
1919 nimetati Vilde diplomaatiliseks esindajaks Saksa valitsuse juurde, kus tal oli muu hulgas ülesanne hankida Eestile tunnustust ka Ungarist. Vilde Eesti esindajana Budapesti ei jõudnud, kuid külastas Ungarit korduvalt hiljem ja kirjutas sellest ülistavas toonis mälestusi.
24.02.1921
Ungari tunnustas Eesti Vabariiki de jure – maailma riikide seas kümnendana (de facto juba 18. jaanuaril 1921) Ungari esindaja kiri Eesti välisministrile. Foto: Rahvusarhiiv Ungari esindaja kiri Eesti välisministrile. Foto: Rahvusarhiiv

Ungari esindaja kiri Eesti välisministrile (allikas: Rahvusarhiiv)

Ungari esindaja kiri Eesti välisministrile (allikas: Rahvusarhiiv)

Ungari esindaja kiri Eesti välisministrile. Foto: Rahvusarhiiv

1921
Jaanuaris saabus Ungari ametliku delegatsiooni juhina Eestisse Mihály Jungerth, kellest kaks aastat hiljem saab esimene Ungari suursaadik Mihály Jungerth. Foto: Rahvusarhiiv Mihály Jungerth. Foto: Rahvusarhiiv
Delegatsiooni esmaseks eesmärgiks oli pidada läbirääkimisi Nõukogude Venemaaga Ungari sõjavangide kojutoimetamise üle. Delegatsioon muutus vähehaaval diplomaatiliseks esinduseks ja Jungerthist sai asjurina esimene Ungari ametlik esindaja Eestis. 1923. aastal määrati Mihály Jungerth esimeseks Ungari suursaadikuks Eestis
1922-1927
Aastail 1922–27 tegutses Ungari esimese aukonsulina Eestis tööstur Ferdinand Virro Ferdinand Virro. Foto: Rahvusarhiiv Ferdinand Virro. Foto: Rahvusarhiiv
1922
1922. aastal valiti esimeseks ungari keele lektoriks Tartu ülikoolis Elemér Virányi, kes oli ka esimese Ungaris loodud Eesti-Soome seltsi esimees Felix Oinas. Foto: Rahvusarhiiv Felix Oinas. Foto: Rahvusarhiiv
Tema tööd jätkasid ülikoolis 1930. aastatel József Györke ja Jenő Fazekas. Esimese eesti keele lektorina töötas Budapestis aastail 1938–40 Felix Oinas.
1923-1928
Aastatel 1923–1928 töötas Mihály Jungerth Tallinnas Soome saatkonnaga samas hoones ning esindas Ungari Kuningriiki nii Balti riikides kui ka Soomes Ungari saatkonna kantselei aadressil Pikk jalg 14. Foto: Wikimapia Ungari saatkonna kantselei aadressil Pikk jalg 14. Foto: Wikimapia
1928. aastal otsustas Ungari viia suursaadiku alalise residentsi üle Helsingisse.
1923
1923. aastal alustas Tartu ülikoolis tööd esimene Ungari külalisprofessor, õigusteadlane István Csekey István Csekey. Foto: Rahvusarhiiv István Csekey. Foto: Rahvusarhiiv
Tema algatusel asutati ülikooli juurde Ungari Teaduslik Instituut, millest sai oluline Ungari kultuuri tutvustav keskus, ning Csekey ise oli selle esimene juhataja. Tegutses aktiivselt ka Ungari-Eesti seltsis ja oli selle kaasesimees.
1935
Eesti riik tegi olulise sammu alalise esinduse loomiseks Budapesti 1935. aastal Johan-Ernst-Hans Markus. Foto: Välisministeerium Johan-Ernst-Hans Markus. Foto: Välisministeerium
Ungarisse saadeti ajutise asjurina ungari keelt hästi valdav noor diplomaat Richard Jöffert. Pärast mitut katset nimetati 1939. aasta sügisel esimeseks Budapestis resideerivaks saadikuks kogenud diplomaat Johan-Ernst-Hans Markus. Nii tema kui ka saatkonna atašee jäid Budapesti kuni Eesti okupeerimiseni 1940. aasta suvel.

Johan-Ernst-Hans Markus (allikas:Välisministeerium)

Johan-Ernst-Hans Markus. Foto:Välisministeerium

13.10.1937
Ungari-Eesti kultuurialase koostöö konventsioon Eesti Vabariigi ja Ungari Kuningriigi vaheline vaimse koostöö konventsioon. Foto: Rahvusarhiiv Eesti Vabariigi ja Ungari Kuningriigi vaheline vaimse koostöö konventsioon. Foto: Rahvusarhiiv
1937. aastal kirjutasid ministrid Bálint Hóman ja Aleksander Jaakson Budapestis alla Ungari-Eesti kultuurialase koostöö konventsioonile. Lepingu alusel loodi samal aastal Eesti-Ungari ja Ungari-Eesti selts.

Eesti Vabariigi ja Ungari Kuningriigi vaheline vaimse koostöö konventsioon. Foto: Riigi Teataja, nr 100, 17. detsember 1937 https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=AKriigiteataja19371217.2.4

23.08.1939
Molotovi-Ribbentropi pakt MRP kaart allkirjadega. Foto: Rahvusarhiiv MRP kaart allkirjadega. Foto: Rahvusarhiiv
Moskvas sõlmiti Molotovi-Ribbentropi pakt, mille salajases lisaprotokollis jagati Ida-Euroopa Saksamaa ja NSV Liidu vahel. See sillutas teed Eesti Vabariigi peatsele okupeerimisele ja annekteerimisele.
1940–1945
Eesti Vabariigi tasalülitamine Nõukogude Liitu
21. juunil 1940 teostati Eestis Punaarmee toel riigipööre. Algas Eesti Vabariigi tasalülitamine ja inkorporeerimine Nõukogude Liitu. Eesti NSV valitsus otsustas likvideerida kõik Eesti saatkonnad, konsulaadid ja aukonsulaadid välismaal ning anda nende varad üle kohapealsetele NSV Liidu esindustele.
1940
Saatkonna sulgemine 1940 saadik Johan-Ernst-Hans Markuse vastus Tallinnast saadetud telegrammile 1940 saadik Johan-Ernst-Hans Markuse vastus Tallinnast saadetud telegrammile
12. juulil 1940 sai saadik Johan-Ernst-Hans Markus Tallinnast telegrammi, milles nõuti Budapesti esinduse arhiivi üleviimist Berliini ja saatkonna likvideerimist. 13. augustil 1940. aastal pandi saatkonna kassa ülejääk Budapestis kohalikku panka ja hoiuraamat saadeti postiga Tallinnasse. Saadik ise Eestisse ei sõitnud.

 

Saadik Johan-Ernst-Hans Markuse vastus Tallinnast saadetud telegrammile. Foto: Välisministeerium

Foto: saadik Johan-Ernst-Hans Markusele tagasikutsumise käskkiri (allikas: Välisministeerium).

Saadik Johan-Ernst-Hans Markusele tagasikutsumise käskkiri. Foto: Välisministeerium

1944
Ungari okupatsioonid
1944. aastal oli Ungaris Saksa okupatsioon, millele järgnes 1945. aastal NSV Liidu okupatsioon. 1946. aastal kaotati Ungari kuningriik ja 1948. aastal kuulutati Ungari rahvademokraatiaks.
23.10.1956
Rahvaülestõus Ungari ülestõus. Foto: Wikipedia Ungari ülestõus. Foto: Wikipedia
1956. aasta oktoobris toimus Ungaris rahvaülestõus ja kuulutati välja Ungari Vabariik. Novembri alguses surusid Nõukogude Liidu väed ülestõusu maha ning taastati kommunistlik režiim. Ülestõus andis innustust ka mitmele vastupanuliikumisele Eestis.
23.10.1989
Kuulutatakse taas välja Ungari Vabariik
Ajutine president Mátyás Szűrös kuulutas taas välja Ungari Vabariigi. Paar päeva varem oli parlament vastu võtnud seadusandluse, mis võimaldas läbi viia demokraatlikud muutused nagu mitmepartei süsteem ja võimude lahusus.
20.08.1991
Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine Lenini kuju eemaldamine Tallinnas 23. augustil 1991. Autor: Peeter Langovits Lenini kuju eemaldamine Tallinnas 23. augustil 1991. Autor: Peeter Langovits
20. augustil 1991 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest. Eesti Vabariik taastati õigusliku järjepidevuse alusel.
24.08.1991
Ungari valitsus tunnustas taastatud Eesti Vabariigi iseseisvust kolmanda riigina (pärast Islandit ja Leedut)
02.09.1991
1940. aastal katkenud diplomaatilised suhted taastati 2. septembril 1991 Protokoll diplomaatiliste suhete taaskehtestamise kohta Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vahel. Foto: Eesti välisministeeriumi arhiiv Protokoll diplomaatiliste suhete taaskehtestamise kohta Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vahel. Foto: Eesti välisministeeriumi arhiiv
Protokoll diplomaatiliste suhete taaskehtestamise kohta kirjutati alla Budapestis.
10.12.1991
Ungari määras taas oma suursaadiku Eestisse (asukohaga Helsingis). Esimeseks sõjajärgseks saadikuks sai Béla Jávorszky Suursaadik Bela Jávorszky volikirja üleandmise tseremoonia. Foto: Välisministeerium Suursaadik Bela Jávorszky volikirja üleandmise tseremoonia. Foto: Välisministeerium

Suursaadik Bela Jávorszky volikirja üleandmise tseremoonia (allikas: Välisministeerium)

Suursaadik Bela Jávorszky volikiri. Foto: Välisministeerium

08.08.1992
Eestit külastas Ungari välisminister Géza Jeszenszky Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi sõpruse ja koostöö aluste leping. Foto: Riigi Teataja Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi sõpruse ja koostöö aluste leping. Foto: Riigi Teataja
Kirjutati alla Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi sõpruse ja koostöö aluste lepingule ning viisakohustuste vastastikuse kaotamise lepingule.

Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi sõpruse ja koostöö aluste leping (allikas: Riigi Teataja)

Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi sõpruse ja koostöö aluste leping (allikas: Riigi Teataja)

Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi sõpruse ja koostöö aluste leping (allikas: Riigi Teataja)

Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi sõpruse ja koostöö aluste leping. Foto: Riigi Teataja

26.01.1993
Toimus peaminister Mart Laari ametlik visiit Ungarisse Mart Laar aastal 1992. Foto: Rahvusarhiiv Mart Laar aastal 1992. Foto: Rahvusarhiiv
1994
Määrati Ungari aukonsulid Eestisse: Mall Hellam (Tallinn) ja Ago Künnap (Tartu) Mall Hellam. Foto: Rahvusarhiiv Mall Hellam. Foto: Rahvusarhiiv
28.04.1994
Tallinnas allkirjastati Eesti ja Ungari valitsustevaheline kultuuri- ja haridusalase koostöö kokkulepe Eesti kultuuriministeeriumi ja Ungari inimressursside ministeeriumi vaheline kultuurikoostöö programmi 2020.–2022. aastaks esimene leht. Foto: Kultuuriministeerium https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/eesti-ungari_kultuurikoostooprogramm_2020-2022.pdf Eesti kultuuriministeeriumi ja Ungari inimressursside ministeeriumi vaheline kultuurikoostöö programmi 2020.–2022. aastaks esimene leht. Foto: Kultuuriministeerium https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/eesti-ungari_kultuurikoostooprogramm_2020-2022.pdf
Selle alusel lepitakse iga 3 aasta tagant kokku uus kultuurikoostöö programm, millega pannakse paika järgmise perioodi sihid ja täpsemad plaanid.

Eesti kultuuriministeeriumi ja Ungari inimressursside ministeeriumi vaheline kultuurikoostöö programm 2020.–2022. aastaks. Foto: Kultuuriministeerium https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/eesti-ungari_kultuurikoostooprogramm_2020-2022.pdf

28.03.1995
Eesti esimene sõjajärgne suursaadik Ungaris Toivo Tasa (asukohaga Viinis) annab üle volikirja suursaadik Toivo Tasa asetamas pärga Budapesti Kangelaste väljakul. Foto: Välisministeerium suursaadik Toivo Tasa asetamas pärga Budapesti Kangelaste väljakul. Foto: Välisministeerium
25.07.1995
Eesti aukonsuliks Ungaris nimetati Eötvös Lorándi ülikooli soome-ugri õppetooli assistent András Bereczki Eesti aupeakonsul Ungaris András Bereczki. Foto: András Bereczki erakogu Eesti aupeakonsul Ungaris András Bereczki. Foto: András Bereczki erakogu
02.-04.05.1996
Ungari president Árpád Gönczi riigivisiit Eestisse Presidendid Árpád Göncz ja Lennart Meri abikaasadega. Foto: Eesti välisministeeriumi arhiiv Presidendid Árpád Göncz ja Lennart Meri abikaasadega. Foto: Eesti välisministeeriumi arhiiv
Tegemist oli esimese Ungari riigipeaga, kes ametlikult Eestit külastas (kahe maailmasõja vahel ühtegi riigivisiiti ei toimunud).
13.-14.05.1997
Ungarit külastas riigivisiidi raames Eesti riigipeadest esimesena president Lennart Meri Presidendid Árpád Göncz ja Lennart Meri. Foto: Eesti välisministeeriumi arhiiv Presidendid Árpád Göncz ja Lennart Meri. Foto: Eesti välisministeeriumi arhiiv
27.02.1998
Soome-ugri mõõde ja kultuurisuhted Eesti instituudi Ungari esindus aadressil Falk Miksa 22. Foto: Eesti saatkond Budapestis erakogu Eesti instituudi Ungari esindus aadressil Falk Miksa 22. Foto: Eesti saatkond Budapestis erakogu
Eesti ja Ungari suhetes on alati olnud olulisel kohal soome-ugri mõõde ja kultuurisuhted. Eesti instituudi Ungari esindus tegutseb Budapestis aastast 1998. Tegemist on ühega kahest Eesti kultuuriinstituudist välismaal (teine asub Helsingis).
04.08.1999
Eesti esimene sõjajärgne suursaatkond Ungaris alustas tegevust 1999. aasta augustis, kui Budapesti lähetati ajutine asjur Lembit Luht Eesti esimene sõjajärgne saatkond Budapestis. Foto: Eesti saatkond Budapestis arhiiv Eesti esimene sõjajärgne saatkond Budapestis. Foto: Eesti saatkond Budapestis arhiiv
Saatkond tegutses aadressil Lendvay tänav 12 ja asus hoones, mille oli ehitanud inglasest metalliärimees. Kahe maailmasõja vahelisel perioodil asus majas ka Madalmaade Kuningriigi suursaatkond.
30.09.1999
Ungari avas pärast 76 aasta pikkust vaheaega taas oma suursaatkonna Tallinnas
Ungari Suursaatkond Eestis oli avatud kuni 15. septembrini 2014. Alates samast kuupäevast jätkas Ungari Eesti katmist Helsingist kuni avas saatkonna taas Tallinnas 2018. aastal.
30.09.1999
Esimene pärast 1928. aastat taas Eestis resideeriv Ungari suursaadik oli Béla Jávorszky, kes esitas oma volikirja 1999. aasta septembris Béla Jávorszky. Foto: Wikipedia Béla Jávorszky. Foto: Wikipedia
2000
Ungari Instituudi avamine Tallinnas Ungari Instituut Tallinnas aadressil Piiskopi 2. Foto: Kultuurimälestiste register, foto autor H. Kuningas, 2020 Ungari Instituut Tallinnas aadressil Piiskopi 2. Foto: Kultuurimälestiste register, foto autor H. Kuningas, 2020
Muu hulgas näitas Eesti ja Ungari suhete tihenemist ka Ungari otsus avada 2000. aasta veebruaris Tallinnas kultuuriesindus, mis hakkas kandma Ungari instituudi nime
31.05-01.06.2000
Eestisse saabus kahepäevasele visiidile Ungari peaminister Viktor Orbán Mart Laar ja Viktor Orbán Toompeal. Foto: Eesti välisministeeriumi arhiiv Mart Laar ja Viktor Orbán Toompeal. Foto: Eesti välisministeeriumi arhiiv
12.-14.12.2000
Ungari president Ferenc Mádli riigivisiit Eestisse President Ferenc Mádl ja president Lennart Meri Mustpeade majas. Foto: Eesti välisministeeriumi arhiiv President Ferenc Mádl ja president Lennart Meri Mustpeade majas. Foto: Eesti välisministeeriumi arhiiv
President Ferenc Mádl ja president Lennart Meri Mustpeade majas (allikas: Eesti välisministeeriumi arhiiv)

13.12. 2001
Esimene sõjajärgne Budapestis resideeruv Eesti suursaadik oli Toivo Tasa Toivo Tasa Doonau laeval. Foto: Eesti saatkond Budapestis arhiiv Toivo Tasa Doonau laeval. Foto: Eesti saatkond Budapestis arhiiv
Toivo Tasa andis oma volikirja Ungari presidendile Ferenc Madlile Budapestis üle 13. detsembril 2001 ning asetas samal päeval Ungari eest langenute mälestusmärgile sinimustvalge lindiga pärja. Toivo Tasa jäi ametisse kuni 2006. aastani.
01.05.2004
Koos kaheksa teise riigiga ühinesid Eesti ja Ungari 2004. aastal Euroopa Liiduga Euroopa Liidu lipu heiskamine Kadriorus. Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei Euroopa Liidu lipu heiskamine Kadriorus. Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei
27.-28.03.2006
2006. aasta märtsis käis Eestis riigivisiidil Ungari president László Sólyom Eesti president Arnold Rüütel ja Ungari president László Sólyom. Foto: Eesti välisministeeriumi arhiiv Eesti president Arnold Rüütel ja Ungari president László Sólyom. Foto: Eesti välisministeeriumi arhiiv
19.05.2009
Avati Eesti värskelt renoveeritud ja kaunis saatkonnahoone Budapestis Eesti saatkond Budapestis aadressil Áldás 3. Foto: Eesti saatkond Budapestis arhiiv Eesti saatkond Budapestis aadressil Áldás 3. Foto: Eesti saatkond Budapestis arhiiv
Eesti suursaatkonna jaoks algas uus eluetapp, kui toonane välisminister Urmas Paet avas Eesti riigi omanduses oleva värskelt renoveeritud uue saatkonnahoone aadressil Áldás 3.
juuni 2014
2014. aasta juunis otsustas Ungari sulgeda oma saatkonna Tallinnas Suursaadik Priit Pallumi lõpusõna saatkonna külalisraamatus 30. septembril 2014. Foto: Eesti saatkond Budapestis arhiiv Suursaadik Priit Pallumi lõpusõna saatkonna külalisraamatus 30. septembril 2014. Foto: Eesti saatkond Budapestis arhiiv
Sama aasta juulis teatas Eesti valitsus, et sulgeb saatkonna Budapestis ja Ungarisse määratakse mitteresideeriv suursaadik. Sellegipoolest jätkus Eesti ja Ungari hea ja tihe kahepoolne suhtlemine. Ungarisse jäi Eesti kodanikke aitama aupeakonsul András Bereczki ning samuti jätkas oma tegevust Eesti instituudi esindus Budapestis.
01.08.2016
Ungari avas Tallinnas diplomaatilise esinduse Ungari Instituudi ruumides, mis on Ungari Helsingi saatkonna jurisdiktsiooni all
20.08.2018
Eesti avas uuesti suursaatkonna Budapestis, Ungari taasavas oma saatkonna Tallinnas sama aasta septembris Suursaadik Kristi Karelsohni volikirjade üleandmise puhul korraldatud auvahtkond Budapesti Kangelaste väljakul. Foto: suursaadik Kristi Karelsohni erakogu Suursaadik Kristi Karelsohni volikirjade üleandmise puhul korraldatud auvahtkond Budapesti Kangelaste väljakul. Foto: suursaadik Kristi Karelsohni erakogu
Praegune Eesti suursaadik Kristi Karelsohn andis oma volikirja president János Áderile üle 3. oktoobril 2018.
24.02.2021
Möödus 100 aastat päevast, mil Ungari tunnustas Eesti Vabariiki de jure ja pandi alus ametlikule diplomaatilisele suhtlusele Eesti-Ungari diplomaatiliste suhete 100 aastapäeva logo. Foto: Välisministeerium Eesti-Ungari diplomaatiliste suhete 100 aastapäeva logo. Foto: Välisministeerium