Majandussuhted

Kaubavahetus

Eesti ja Ungari kaubavahetus moodustas 2023. aastal 162,4 miljonit eurot.

Eksport Ungarisse oli 2023. aastal 72,1 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 32. kaubanduspartneri. Aasta varem oli eksport 62,4 miljonit eurot (aastane tõus +15,4%). Peamised ekspordiartiklid olid 2023. aastal elektriseadmed (21,7%), loomsed ja taimsed rasvad ja õli (10,5%), mitmesugused mitteväärismetallist tooted (9,5%) ning puit ja puittooted (9,5%).

Eesti importis Ungarist 2023. aastal kaupu 90,3 miljoni euro väärtuses, tehes Ungarist 26. impordipartneri. Aasta varem oli import 88,9 miljonit eurot (aastane tõus pea +0,8%). Kõige enam imporditi elektriseadmeid (23,5%), mehaanilisi masinaid (20,6%) ning plast ja plasttooteid (12,6%).

 Eesti ja Ungari kaubavahetus aastatel 2020–2023:

Eksport, eurot, miljonit Import, eurot, miljonit
2020 41,7 55,1
2021 50,1 78,2
2022 62,4 88,9
2023 72,1 90,3

(allikas: Statistikaamet)

Otseinvesteeringud

Ungari otseinvesteeringute maht Eestisse (seisuga 31.12.2022) on 43 miljonit eurot, mis on 0,1% kõigist välistest investeeringutest Eestisse. Kõige suuremad investeeringud on tehtud 18 miljoni euro väärtuses töötlevasse tööstusesse ja 15 miljonit eurot on investeeritud finants ja kindlustusetegevusse.

Eesti otseinvesteeringute maht Ungarisse on seitse miljonit eurot, mis teeb 0,1% kõigist otseinvesteeringutest välismaale. Investeeringud on tehtud seitsmesse valdkonda.

Turism

Ungari turistid tegid 2022. aastal Eestisse 8 415 külastust, millest 6 332 olid mitmepäevased. Aasta varem oli külastuste arv 5 646 ehk aastane tõus on olnud +12,2%.

Eestlased aga tegid 2022. aastal Ungarisse 14 644 külastust, millest 13 369 olid mitmepäevased. Aasta varem oli külastuste arv Ungarisse 4 252 (aastane tõus +244,4%).

E-residendid

1. aprill 2024. aasta seisuga on 1232 Ungari kodanikust e-residenti, kellest 406 on registreerinud oma ettevõtte Eestis.