Majandussuhted

Kaubavahetus

Eesti ja Ungari kaubavahetus moodustas 2022. aastal 151,3 miljonit eurot, mis oli 0,3% kogu kaubavahetusest ja andis riikide järjestuses 31. koha.

Eksport Ungarisse oli 2022. aastal 62,4 miljonit eurot, mis oli 0,3% kogu ekspordist ja tegi Eestist 37. ekspordipartneri. Aasta varem oli eksport 50,2 miljonit eurot (aastane tõus +24,3%). Peamised ekspordiartiklid olid 2022. aastal masinad ja mehaanilised seadmed (22,3%) ning puit ja puittooted (20,6%).

Eesti importis Ungarist 2022. aastal kaupu 88,9 miljoni euro väärtuses, mis oli 0,4% kogu kaupade impordist ja tegi Ungarist 28. impordipartneri. Aasta varem oli import 78,2 miljonit eurot (aastane tõus +13,7%). Kõige enam imporditi masinaid ja mehaanilisi seadmeid (36,6%), keemiatööstuse tooteid (16,7%) ning plast ja plasttooteid (13,4%).

 Eesti ja Ungari kaubavahetus aastatel 2019 – 2022:

Eksport, eurot Import, eurot
2019 39 843 033 62 773 672
2020 41 746 706 55 190 839
2021 50 190 182 78 241 877
2022 62 428 455 88 851 963

(allikas: Statistikaamet)

Teenuste eksport Ungarisse oli 2022. aastal 39 miljonit eurot, mis tegi 0,4% kogu teenuste ekspordist. Aastal 2021 oli teenuste eksport 31,9 miljonit eurot (aastane tõus 22,3%).

Teenuste import moodustas 2022. aastal 36,3 miljonit eurot ja aasta varem oli teenuste import 28,9 miljonit eurot (aastane tõus +25,6%).

2021. aasta seisuga eksportis Ungarisse 279 Eesti ettevõtet. Suurimad nendest olid Retim Europe OÜ (hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad), XOS Eesti OÜ (hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad), aktsiaselts Norma (mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine), NorthlandChem OÜ (hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad), Baltic Ground Services EE OÜ (laondus ja veondust abistavad tegevusalad), OÜ Balti Spoon (puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine).

Otseinvesteeringud

Ungari otseinvesteeringute maht Eestisse (seisuga 31.12.2022) on 43 miljonit eurot, mis on 0,1% kõigist välistest investeeringutest Eestisse. Kõige suuremad investeeringud on tehtud 18 miljoni euro väärtuses töötlevasse tööstusesse ja 15 miljonit eurot on investeeritud finants ja kindlustusetegevusse.

Eesti otseinvesteeringute maht Ungarisse on seitse miljonit eurot, mis teeb 0,1% kõigist otseinvesteeringutest välismaale. Investeeringud on tehtud seitsmesse valdkonda.

Turism

Ungari turistid tegid 2022. aastal Eestisse 8 415 külastust, millest 6 332 olid mitmepäevased. Aasta varem oli külastuste arv 5 646 ehk aastane tõus on olnud +12,2%.

Eestlased aga tegid 2022. aastal Ungarisse 14 644 külastust, millest 13 369 olid mitmepäevased. Aasta varem oli külastuste arv Ungarisse 4 252 (aastane tõus +244,4%).

E-residendid

10. märtsi 2023. aasta seisuga on 1 074 Ungari kodanikust e-residenti, kellest 327 on registreerinud oma ettevõtte Eestis.