Kultuurisuhted

Eesti ja Ungari kultuuri- ja haridusalasel koostööl on pikk ajalugu.

Esimene Eesti–Soome selts Ungaris, lühiealiselt eksisteerinud Ungari–Eesti–Soome Noorsoo Liidu Ungari osakond tekkis juba 1921. aasta detsembris (samal ajal Tartu Ungari–Eesti–Soome Klubiga), selle esimeheks oli Elemér Virányi. Sugulasrahvaste seltside loomisel ja sidemete arendamise eest hoolitsemisel oli juba 1920. aastatest alates tähtis roll skautidel ja akadeemilisel noorsool. Ungari–Eesti suhete arendamisega tegeles ka mitu väiksemat liitu ja sõprade ringi, kuni ajani, mil detsembris 1937 loodi Budapestis Ungari–Eesti Selts. Esimene nn soome-ugri kultuurikongress leidis 1921. aastal soome–eesti–ungari haridusalase nõupidamise nime all aset Helsingis.

Tänapäeval tegutseb 1990. aastal loodud Eesti-Ungari selts ja Eestis elavaid ungarlasi ühendab Mihály Munkácsy nimeline Eesti ungarlaste ühing. Samuti tegutseb Tartus Ungari kultuuriselts UKS. Septembris 1993 alustas oma tegevust Tallinnas paiknev Ungari kultuuriesindus, mis tegutseb 2002. aastast Ungari Kultuuriinstituudi nime all.

Eesti Instituudi Budapestis avas 1998. aasta veebruaris kultuuriminister Jaak Allik. Tegemist on ühega kahest Eesti kultuuriinstituudist välismaal, teine asub Helsingis. Eesti huviline saab instituudist vajaduse korral nii praktilisi nõuandeid Eestiga tutvumisel kui igakülgselt kultuuriinfot. Kevadeti toimuvad Budapestis instituudi korraldatavad Eesti päevad, mis kestavad üle nädala; näidatakse filme, korraldatakse kontserte, kirjandusüritusi, teatrietendusi jne.

Eesti ja Ungari vahetavad ka õppejõude ja üliõpilasi. Eesti keele lektorid töötavad Budapestis, Szombathelys, Szegedis ja Debrecenis, ungari keele lektor Tartu Ülikoolis. 27. novembril 2018 tähistati Budapesti Loránd Eötvösi Ülikoolis (ELTE) eesti keele õpetamise 80. aastapäeva. Eelmisel aastal liitus ELTE ülikool Eesti riigi poolt ellu kutsutud eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe tegevustega, mida koordineerib sihtasutus Archimedes. Budapesti ELTE ülikool on Ungaris ainuke ülikool, kus on võimalik õppida eesti keelt erialana nii bakalaureuse- kui ka magistri- ja doktoriõppes. Eesti keele eriala aitab kaasa eesti kultuuri omanäolisuse säilitamisele, riikidevahelisele koostööle ning kultuurisidemete arendamisele.