Kultuurisuhted

Eesti ja Ungari kultuuri- ja haridusalasel koostööl on pikk ajalugu.

Esimene Eesti–Soome selts Ungaris, lühiealiselt eksisteerinud Ungari–Eesti–Soome Noorsoo Liidu Ungari osakond tekkis juba 1921. aasta detsembris (samal ajal Tartu Ungari–Eesti–Soome Klubiga), selle esimeheks oli Elemér Virányi. Sugulasrahvaste seltside loomisel ja sidemete arendamise eest hoolitsemisel oli juba 1920. aastatest alates tähtis roll skautidel ja akadeemilisel noorsool. Ungari–Eesti suhete arendamisega tegeles ka mitu väiksemat liitu ja sõprade ringi, kuni ajani, mil detsembris 1937 loodi Budapestis Ungari–Eesti Selts. Esimene nn soome-ugri kultuurikongress leidis 1921. aastal soome–eesti–ungari haridusalase nõupidamise nime all aset Helsingis.

Eestis tegutseb 1990. aastal loodud Eesti-Ungari selts ja Eestis elavaid ungarlasi ühendab Mihály Munkácsy nimeline Eesti ungarlaste ühing. Ungaris alustas Ungari-Eesti Selts taas tööd 1990. aastal.

1998–2024 tegutses Budapestis Eesti Instituut. Eesti-huviline sai instituudist vajaduse korral nii praktilisi nõuandeid Eestiga tutvumisel kui igakülgset kultuuriinfot. Kevadeti toimusid Budapestis instituudi korraldatavad Eesti päevad, näidati filme, korraldati kontserte, kirjandusüritusi, teatrietendusi jne. 1992 alustas tegevust Eestis Liszti Instituut – Tallinna Ungari Kultuuri Keskus.

Eesti ja Ungari vahetavad ka õppejõude ja üliõpilasi. Eesti keele lektor töötab Budapestis Loránd Eötvösi Ülikoolis (ELTE), ungari keele lektor Tartu Ülikoolis. 27. novembril 2018 tähistati ELTEs eesti keele õpetamise 80. aastapäeva. ELTE on Ungaris ainuke ülikool, kus on võimalik õppida eesti keelt erialana nii bakalaureuse- kui ka magistri- ja doktoriõppes. Eesti keele eriala aitab kaasa eesti kultuuri omanäolisuse säilitamisele, riikidevahelisele koostööle ning kultuurisidemete arendamisele.